Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Koluszki  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Koluszki

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Koluszki.

Mapa Geoportal Koluszki

Dane urzędu

Urząd Miejski w Koluszkachul. 11 Listopada 65Koluszki, 95-040

Tel: 44 7256700

Fax: 44 7145840

E-mail: um@koluszki.pl

Powiat: łódzki wschodni

Województwo: łódzkie

Numer TERYT gminy Koluszki: 1006073

Witryna: www.koluszki.pl

Władze lokalne: Burmistrz Waldemar Chałatum@koluszki.pl

Gmina Koluszki w liczbach

Powierzchnia gminy Koluszki*

155 km2

648 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Koluszki*

23 293 mieszkańców

278 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Koluszki*

150 mieszkańców na km2

537 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Koluszki

Geoportal Koluszki prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Koluszki

Jak powstał Geoportal gminy Koluszki?

Geoportal Koluszki powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Koluszki, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Koluszki umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Koluszki

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Koluszki?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Koluszki;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Koluszki;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Koluszki;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Koluszki;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Koluszek.
Informacje na Geoportalu Koluszki

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Koluszki?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Koluszki;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Koluszki;
 • Rejestr MPZP Koluszki;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Koluszki;
 • Mapa Topograficzna gminy Koluszki;
 • Mapa Solarna gminy Koluszki;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Koluszki;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Koluszki

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Koluszki?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Koluszki.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Koluszki łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Koluszkach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Koluszek zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Koluszki, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Koluszki oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Koluszki. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Koluszek możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Koluszek. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Koluszki. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Koluszki.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Koluszkach.

  Geoportal gminy Koluszki posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Koluszki. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Koluszkach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Koluszki przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Koluszkach.

  W Geoportalu Koluszki przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Koluszki. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Koluszkach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Koluszki zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Koluszki, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Koluszki oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Koluszki.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Koluszki. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Koluszki są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Koluszki podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Koluszki.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Koluszkach. W Geoportalu gminy Koluszki udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Koluszkach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Koluszki.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Koluszki. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Koluszki dla mieszkańców

Geoportal Koluszki jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Koluszki. Na mapie Koluszek sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Koluszki mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Koluszki. Korzystając z map Geoportalu gminy Koluszki w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Koluszki są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Koluszki dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Koluszki dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

odkryj historię podkarpacia

Odkryj historię Podkarpacia w Geoportalu Na Mapie!

Przejdź do wpisu